Overslaan en naar de inhoud gaan

Voorgeschiedenis en ontstaan

In de jaren twintig wordt de voetbalsport zeer populair in de vlaamse landelijke gemeenten. Ook Eindhout telt veel voetballiefhebbers, die zich verenigen in verschillende ploegen en die onderling wedstrijden spelen. Rond die tijd zijn er een drietal verschillende ploegen in ons dorp. De ploegen heten Volharding, Moed & Geduld en V.C. Eindert, maar ze verdwijnen één voor één. De eigenlijke ploeg wordt gesticht op initiatief van Meester Sels, die samen met zeven voetballiefhebbers vergadert op de kelderkamer van Pierre Aerts. Niet alles is vanzelfsprekend. De spelers moeten zelf voor hun uitrusting zorgen, en geld samenleggen voor de aankoop van "echte lederen bal". Die aankoop brengt grote zorgen met zich mee, want men moet er zelfs voor naar Brussel reizen - een in die tijd niet te onderschatten onderneming. Die eerste echte bal kost voor die tijd een kapitaal: 3 frank. Toch is men gefopt, want na één wedstrijd ziet de bal er uit als een raap In 1925 gaat de ploeg officieel van start in de competitie van de Vlaamse Voetbalbond. Vijftien jaar later (1940) sluit men zich aan bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (K.B.V.B.) Einde jaren dertig ontstaan in Eindhout nog twee ploegen:Berg Sport, met terrein aan het Kanaal en St. Bavo, met terrein in de Trichelhoek. Beide ploegen verdwijnen tijdens de oorlogsjaren. Heel even duikt nog een nieuwe ploeg op: Dorp Sport, met terrein aan de Kapelleberg, maar ook deze ploeg is slechts een kort leven beschoren.

Volledige naam

Bij het onstaan in 1925 krijgt de club de naam De Verenigde Vrienden mee. Begin jaren dertig ('33-'34) verandert dit in Nethezonen. Deze naam is te danken aan de rivier De Nethe die in de buurt van het toenmalige voetbalveld stroomt. De voetballers zijn dus "de zonen van de Nethe". In de loop van de jaren zestig verdwijnt de letter "h" uit de naam als gevolg van de evolutie van de nederlandse taal. Sindsdien luidt de clubnaam F.C.Netezonen.

Leden en bestuur

Gedurende de eerste jaren bestaat Netezonen voornamelijk uit dorpsbewoners die er trots op zijn de clubkleuren te verdedigen. In 1947 wordt de allereerste speler van een ander club aangekocht voor het fantastische bedrag van 2000 BEF (ca. 50€). Het aantal actieve leden blijft stijgen, maar een club bevat niet alleen spelende leden. Al vanaf 1940 is er een bestuur, bestaande uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en enkele bestuursleden, die maandelijks vergaderen. Het bestuur stelt ook een reglement samen dat door de spelers moet nageleefd worden.

Bestuur

Toen in 1940 werd aangesloten bij de KBVB was Isidoor Hendrickx voorzitter en Frans Van Genechten secretaris. Bij de heropstart na de oorlogsjaren zetelde Jules Huygens als voorzitter, en nam Frans De Jongh het secretariaat over. Vanaf 1952 tot 1979 kwam de functie van secretaris in handen van Jef Simons. Bij het overlijden van Jules Huygens in 1972 werd Jozef Gijbels de nieuwe voorzitter van Netezonen. Dit duurde totdat hij in '79 overlijdt. In 1979 overleed Jozef Gijbels, en werd Jef Simons de nieuwe voorzitter. Als secretaris kwam dan Marcel Den Hond. In 1989 neemt Marcel Den Hond ontslag en wordt opgevolgd door Clement Wilms. Wanneer Jef Simons in 1990 ontslag neemt als voorzitter blijft de taak jarenlang vacant. Nadat de taak enkele jaren overgenomen wordt door Michel Gijbels, is het nu Marc Aerts die vanaf 2005 het voorzitterschap waarneemt. Na 2 jaar neemt hij ontslag en neemt Clement Wilms deze taak over. In 2010 neemt Clement Wilms ontslag als secretaris en voorzitter. Vanaf dan is Frank Deboel secretaris en het voorzitterschap blijft voorlopig niet ingevuld. Joske Cools wordt de nieuwe voorzitter vanaf mei 2011. In juni 2014 wordt het bestuur wat herschikt. Joske Cools blijft voorzitter, Wim Mink, die al de facto secretaris was, wordt dit nu ook officieel en Jef Reynders wordt de nieuwe penningmeester. Zetelen verder ook nog in het bestuur: Peter Geys, Geert Sprengers, Danny Snyers, Bert Belmans en Jef Deboel..

Pleinen en accomodaties

Van 1925 tot 1965 speelde men langs de Oude Veerlebaan op grond van de familie Aerts. In 1965 werd een nieuw terrein aangelegd op gehuurde grond van de Gemeente. Ook kwam er een eigen kantine. In 1996 verhuisde men dan naar de huidige infrastructuur aan de Rundershoek.